Airsoft Man

Ahoj airsoft mani zde je nějaká stránka kde se dozvíte něco o AIRSOFTU a zbraních

Zbraně

Zde si může te vybra zda se chcete podívat na airsoftové nebo pravé zbraně je to na vás

Zbraň je nástroj používaný k boji,bojem rozumíme násilnou činnost,která často,ale ne vždy vede k zraňování či poškozování protivníka. Některé palné zbraně se s úspěchem používají k prospěšným účelům (odstřel sněhových lavin, ledových bariér na řekách a pod.). Existují i zbraně pro průmysl (nastřelovací pistole pro kotvení, palné lisy na kabelová oka, zkoušečky kvality betonu atd.)Zbraně patří mezi nejstarší lidské nástroje, které byly vynalezeny. Postupem času se zbraně z primitivních nástrojů určených k zabíjení vyvinuly v sofistikované stroje, přičemž jejich současnou definici je třeba rozšířit i o zbraně, jejichž účelem je snižovat bojeschopnost nepřítele. To v moderním věku nemusí nutně znamenat zabíjení nebo zastrašování. Jedná se např. o zbraně, jejichž účelem je například zkratování elektráren (jakož i elektrorozvoden či vedení vysokého napětí).

V nejširším slova smyslu pak lze zbraň definovat jejím použitím - lze tak tedy označit každou věc, kterou lze rozumně použít k útoku na zvíře nebo jiného člověka,nebo k aktivní obraně proti jejich útoku (za předpokladu, že to zvyšuje úspěšnost nebo účinek boje).

 
Děkujeme že jste zhledli tuto stránku a doufáme že né naposledy naschledanou